ประกาศการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการปกติ เป็นเวลา 08.30 - 16.30 น

13 ธันวาคม 2564

ประกาศการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี  ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการเป็นปกติ เป็นเวลา 08.30 - 16.30 น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564